Framkvæmdaáætlun 2019-2021

Verum vakandi og virkar

I)      Stefnumótun

Alþjóðasamtök DKG hafa samþykkt „Strategic plan“ og hvetja landssambönd og deildir til að gera slíkt hið sama.

 • Framkvæmdaráð kynni sér vinnu alþjóðasambandsins og meti hvort það sé æskilegt að landssambandið fari í sambærilega vinnu við að búa til áætlun samtakanna til lengri tíma en tveggja ára.
 • Sé vilji til að fara í þessa vinnu, þá verði hún unnin á næstu tveimur árum.

II)    Félaga- og útbreiðslumál, helstu áherslumál stjórnar eru

 • Að hvetja deildir til að bjóða nýjum konum inngöngu þannig að tala virkra félaga haldist í það minnsta milli 20 og 30 í hverri deild. Jafnframt að huga að því að breikka bakgrunninn í samtökunum þannig að starfssvið, menntun og uppruni félagskvenna endurspegli sem flesta þætti í íslensku menntakerfi og sem breiðast aldursbil. 
 • Að hvetja deildir til að kynna starf sitt út á við (til dæmis að halda einn opinn fund þar sem konur bjóða með sér konum í fræðslustörfum).
 • Kanna möguleika á stofnun nýrrar deildar á Suð-Austurlandi.
 • Að leggja áherslu á að hvetja formenn deilda til að vera í sambandi við konur sem eru lítið virkar. 
 • Að hvetja formenn deilda til að huga að fundarsköpum og gæta þess að fundargerðir komi á vefinn eins fljótt og hægt er eftir að fundi er lokið. 
 • Að hvetja formenn til að efna til umræðna innan deilda um hvernig deildir geta ræktað einkunnarorð samtakanna.

III)  Samskipta- og útgáfumál, helstu áherslumál stjórnar skiptast í tvo flokka, innlend og erlend samskipti og eru

a)    Innlend samskipti:

 • Að vekja athygli á greinum og öðru efni sem félagskonur senda frá sér, biðja alla um að senda á forseta þegar slíkt gerist og forseti vekur athygli á efninu. 
 • Að forseti sendi 8-10 bréf til formanna deilda á kjörtímabilinu.
 • Að formenn framsendi bréf forseta til allra félagskvenna í viðkomandi deild.
 • Að formenn hvetji félagskonur til að setja efni inn á þekkingarhnappinn á vef sambandsins þar sem félagskonur geta skráð sig á lista með umfjöllunarefni og fyrirlestra sem þær eru tilbúnar til að vera með á ráðstefnum eða öðrum kynningum. 
 • Að fundaáætlanir deilda komi á dagatalið á vefnum og deildir verði hvattar til að hafa samstarf um fundi.
 • Að forseti og stjórnarkonur reyni að heimsækja sem flestar deildir á stjórnartímanum. 
 • Að hvetja deildir til að vera virkar í umræðu um menntamál á sínum svæðum og senda frá sér greinar og ályktanir þegar við á. 
 • Að vekja athygli á því þegar konur í samtökunum hljóta viðurkenningu í samfélaginu. 
 • Að hvetja deildir til að hafa samstarf um fundi.
 • Að gefa út fréttabréf tvisvar á vetri, sem sent er til allra félagskvenna.

b)    Erlend samskipti:

 • Að kynna möguleika á styrkjum og námskeiðum reglulega. 
 • Að hvetja konur til að sækja um styrki og námskeið á vettvangi samtakanna.
 • Að hvetja konur til að bjóða sig fram í samstarf á erlendum vettvangi.
 • Að hvetja konur til að bjóða fram fyrirlestra á erlendum vettvangi.
 • Að hvetja konur til þátttöku í ráðstefnum og þingum samtakanna á alþjóðavettvangi.

IV)  Menntamál – helstu áherslumál stjórnar eru:

 • Að hvetja deildir til að nýta möguleika á fræðslufundum og námskeiðum sem í boði eru á vegum samtakanna og eflir starfið í deildunum. Landsambandið ber kostnað af fyrirlestrunum.
 • Að bjóða upp á fræðslu um miðlalæsi fyrir félagskonur með það að markmiði að þær geti nýtt það í sínum störfum og miðlað áfram.
 • Að hvetja félagskonur til að taka virkan þátt í umræðum um menntamál í samfélaginu og leggja þannig sitt af mörkum til að umræðan verði metnaðarfyllri.
 • Að hvetja konur í samtökunum til að skrifa greinar um menntamál og setja á þekkingarhnappinn á heimasíðunni.
 • Að hvetja félagskonur og deildir til þess að kynna sér Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og skoða/ræða hvort og þá hvernig hægt er að tengja þau markmiðum DKG.

V)   Styrkir

 • Að endurskoða úthlutunarreglur námsstyrkjanefndar.
 • Deildir verði hvattar til að standa reglulega að kynningum á styrkjamöguleikum bæði innan okkar landssambands og hjá alþjóðasambandinu.
 • Minnt verði á fresti til að sækja um styrki á vef og Facebooksíðu með góðum fyrirvara.

VI)  Laga- og reglugerðamál – helstu áherslumál stjórnar eru:

 • Að fylgjast með breytingum á lögum og reglugerðum er varða menntamál á Íslandi og vekja athygli félagskvenna á þeim til að auðvelda þeim að taka þátt í umræðum.
 • Að laganefnd fylgist með breytingum á lögum DKG og sjái til þess að gerðar séu nauðsynlegar lagabreytingar í samræmi við lög alþjóðasambands.

VII)Ýmis verkefni

 • Endurskoða handbók í tengslum við breytingar á reglugerð.
 • Útbúa gátlista fyrir formenn.
 • Útbúa gátlista fyrir gjaldkera.
 • Kanna möguleika á að samtökin standi sameiginlega að fjáröflun til styrktar mennta- og fræðslumálum t.d. í þriðja heiminum.

Samþykkt af framkvæmdaráði 14.9.2019


Síðast uppfært 20. sep 2019