Þekkingarforðinn

Á þessari síðu verður birt yfirlit yfir efni sem DKG konur eru tilbúnar að miðla til annarra, t.d. á deildarfundum, ráðstefnum og þingum og jafnvel út fyrir raðir samtakanna.

Efni frá konum í Iotadeild

Jóna Benediktsdóttir: Hvernig á að virkja nemendalýðræði í skólastarfi? Umfjöllun um fræðilegan grunn og útfærslu á samræðuþingum sem aðferð til að virkja nemendalýðræði.
Frekari umfjöllun má sjá á: http://skolathraedir.is/2017/11/26/nemendathing-leid-til-ad-efla-lydraedi-i-skolastarfi/.

Efni frá konum í Þetadeild

Jurgita Milleriene: Hvers virði er íslenska? Umfjöllun um stöðu íslenskukunnáttu ungra barna og hugleiðingar um hvort samfélagið sé stolt af íslenskunni og geri nóg til að efla hana og viðhalda.
Frekari umfjöllun má sjá á: http://www.skolavardan.is/raddir/Hvers-virdi-er-islenska


Hólmfríður Árnadóttir: a) Hvernig á að vinna með margþátta læsi (multimodal literacies) í skólastarfi (leik- og grunnskóla). b) Læsi, einstaklingsmiðun og fjölbreyttir kennsluhættir með tækniívafi. c) Að vinna með læsi á fjölbreyttan hátt út frá áhugahvöt og á athafnamiðaðan og hlutbundinn hátt þar sem samvinna, sköpun, gagnrýnin hugsun og tækni fléttast saman.

Hólmfríður er með yfirgripsmikla reynslu og þekkingu á leik-, grunn- og háskólastigi hvað varðar kennslu. Hún hefur komið að innleiðingu og vinnu fjölmargra verkefna og sinnt stjórnun á leik- og grunnskólastigi.

 


Síðast uppfært 18. okt 2018