Framkvæmdaáætlun 2021-2023

Framkvæmdaáætlun 2021-2023

Lærum og leiðum - faglegar og framsæknar

I)      Stefnumótun

Alþjóðasamband DKG hvetur til þess að landssambönd geri langtímaáætlun um starf samtakanna. Slík áætlun er rammi um starfið, en hver stjórn aðlagar áætlunina að sínum markmiðum og þeim verkefnum sem hún vill vinna að í samstarfi við framkvæmdaráð (Úr Langtímaáætlun DKG á Íslandi sem samþykkt var af framkvæmdaráði í apríl 2021).

II)    Félaga- og útbreiðslumál, helstu áherslumál stjórnar eru

 • Að hvetja deildir til að bjóða nýjum konum inngöngu þannig að tala virkra félaga haldist í það minnsta milli 20 og 30 í hverri deild. Jafnframt að huga að því að breikka bakgrunninn í samtökunum þannig að starfssvið, menntun og uppruni félagskvenna endurspegli sem flesta þætti í íslensku menntakerfi og sem breiðast aldursbil. 
 • Að hvetja deildir til að kynna starf sitt út á við (til dæmis að halda einn opinn fund þar sem konur bjóða með sér konum í fræðslustörfum).
 • Vinna að stofnun nýrrar deildar á Suð-Austurlandi.
 • Að leggja áherslu á að hvetja formenn deilda til að vera í sambandi við konur sem eru lítið virkar. 
 • Að hvetja formenn deilda til að huga að fundarsköpum og gæta þess að fundargerðir komi á vefinn eins fljótt og hægt er eftir að fundi er lokið. 
 • Að hvetja formenn til að efna til umræðna innan deilda um hvernig deildir geta ræktað einkunnarorð samtakanna.

III)  Samskipta- og útgáfumál, helstu áherslumál stjórnar skiptast í tvo flokka, innlend og erlend samskipti og eru

a)    Innlend samskipti:

 • Að vekja athygli á greinum og öðru efni sem félagskonur senda frá sér, biðja alla um að senda á forseta þegar slíkt gerist og forseti vekur athygli á efninu.
 • Að forseti sendi 8-10 bréf til formanna deilda á kjörtímabilinu.
 • Að formenn framsendi bréf forseta til allra félagskvenna í viðkomandi deild.
 • Að formenn hvetji félagskonur til að setja efni inn á Þekkingarforðann á vef sambandsins þar sem félagskonur geta skráð sig á lista með umfjöllunarefni og fyrirlestra sem þær eru tilbúnar til að vera með á ráðstefnum eða öðrum kynningum.
 • Að fundaáætlanir deilda komi á dagatalið á vefnum og deildir verði hvattar til að hafa samstarf um fundi.
 • Að forseti og stjórnarkonur reyni að heimsækja sem flestar deildir á stjórnartímanum. 
 • Að hvetja deildir til að vera virkar í umræðu um menntamál á sínum svæðum og senda frá sér greinar og ályktanir þegar við á.
 • Að vekja athygli á því þegar konur í samtökunum hljóta viðurkenningu í samfélaginu.
 • Að gefa út fréttabréf tvisvar á vetri, sem sent er til allra félagskvenna.

b)    Erlend samskipti:

 • Að kynna möguleika á styrkjum og námskeiðum reglulega. 
 • Að hvetja konur til að sækja um styrki og námskeið á vettvangi samtakanna.
 • Að hvetja konur til að bjóða sig fram í samstarf á erlendum vettvangi.
 • Að hvetja konur til að bjóða fram fyrirlestra á erlendum vettvangi.
 • Að hvetja konur til þátttöku í fundum, ráðstefnum og þingum samtakanna á alþjóðavettvangi.

IV)  Menntamál – helstu áherslumál stjórnar eru:

 • Að hvetja deildir til að nýta möguleika á fræðslufundum og námskeiðum sem í boði eru á vegum samtakanna og eflir starfið í deildunum. Landsambandið ber kostnað af fyrirlestrunum.
 • Að hvetja félagskonur til að taka virkan þátt í umræðum um menntamál í samfélaginu og leggja þannig sitt af mörkum til að umræðan verði metnaðarfyllri.
 • Hver deild tilnefni a.m.k. tvær konur til að skrifa greinar eða setja saman lýsingu á fræðsluerindi sem  þær eru tilbúnir að halda fyrir aðrar deildir og setja á þekkingarhnappinn á heimasíðunni (t.d. konur sem hafa nýlega lokið meistara- eða doktorsnámi).
 • Að hvetja félagskonur og deildir til þess að kynna sér Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og skoða/ræða hvort og þá hvernig hægt er að tengja þau markmiðum DKG. 

V)   Styrkir

 • Deildir verði hvattar til að standa reglulega að kynningum á styrkjamöguleikum bæði innan okkar landssambands og hjá alþjóðasambandinu.
 • Minnt verði á fresti til að sækja um styrki á vef og Facebooksíðu með góðum fyrirvara.
 • Leita eftir því að styrkþegar kynni verkefni sín á deildafundum eða öðrum viðburðum á vegum samtakanna.

VI)  Laga- og reglugerðamál – helstu áherslumál stjórnar eru:

 • Að fylgjast með breytingum á lögum og reglugerðum er varða menntamál á Íslandi og vekja athygli félagskvenna á þeim til að auðvelda þeim að taka þátt í umræðum. (t.d. Farsældarfrumvarpið)
 • Að laganefnd fylgist með breytingum á lögum DKG og sjái til þess að gerðar séu nauðsynlegar lagabreytingar í samræmi við lög alþjóðasambands.

VII) Ýmis verkefni

 • Að efla Þekkingarforðann á heimasíðu samtakanna og nýta hann í starfi deildanna.

Samþykkt af framkvæmdaráði 3. sept. 2021 og stjórn 9. sept. 2021


Síðast uppfært 24. sep 2021