Sigrún Ásta

Umskipti. Staða, hlutverk og samfélagið um byggðasöfn.
Mastersritgerð í safnafræði frá Háskóla Íslands 2013.

Á undanförnum tveim áratugum hefur starfsvettvangur íslenskra minjasafna umbreyst. 

Spurningar hafa vaknað um stöðu og hlutverk hefðbundinna safna eins og byggðasafna þar sem gömlu rökin duga ekki lengur. Á hvaða grundvelli er starfsemi þeirra byggð sem réttlætir að samfélagið standi að rekstri þeirra og þróun? 

Í ritgerðinni er leitað svara við þessari spurningu með því að að nota þá aðferð að skoða störf mín við byggðasöfn, einkum Byggðasafn Reykjanesbæjar. Ég skoða hvernig þröngt sjónarhorn á söguna og skilgreining á safni sem þjónustustofnun orsaka að stór hluti starfseminnar fellur utan skilgreiningar á starfseminni. 

Niðurstaða mín er að þau hugtök sem notuð hafa verið til að lýsa starfseminni og þeim verðmætum sem söfnin standa fyrir sníði byggðasöfnum of þröngan stakk. Byggðasöfn eru ekki framleiðendur vöru og þjónustu þau eru þátttakendur í menningunni með virkri söfnunarstefnu og tengsla við samfélagið, með öflun þekkingar, sköpunar og miðlunar hennar

Sigrún Ásta Jónsdóttir

 Ritgerðina má lesa í heild sinni í Skemmunni, sjá

http://skemman.is/item/view/1946/14967;jsessionid=5F10E68AF2F95132015994562C93A479

 

 


Síðast uppfært 16. nóv 2016